ไทยจำเป็นต้องมีเรือดำน้ำหรือไม่? ยามเศรษฐกิจตกต่ำ

ไทยจำเป็นต้องมีเรือดำน้ำหรือไม่? ยามเศรษฐกิจตกต่ำ

เต็มไปด้วยเสียงคัดค้านไม่เห็นด้วยในการจัดซื้อเรือดำน้ำ เนื่องจากขณะนี้ไทยกำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ในห้วงเชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังแพร่ระบาด ขณะที่กองทัพเรือไทย ยังคงยืนยันความจำเป็นต้องมีเรือดำน้ำ เพื่อความมั่นคงผลประโยชน์ในทะเล แม้ว่าสงครามจะยังไม่เกิดขึ้นก็ตาม โดยมีความพยายามต่อเนื่องที่จะเสนอโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำมาตั้งแต่ปี 2528

จนเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2560 รัฐบาล คสช.ได้มีมติเห็นชอบจัดซื้อเรือดำน้ำ หยวนคลาส เอส 26 ที จำนวน 1 ลำ วงเงิน 1.35 หมื่นล้านบาท กระทั่งปีงบประมาณ 2563 จะขอจัดซื้ออีก 2 ลำ ต่อเนื่องมาจากปี 2560 แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงโอนงบประมาณคืน และจะใช้จ่ายงวดแรกในปีงบประมาณ 2564 และไปจบงวดสุดท้ายในปี 2570.

อ่านเพิ่มเติม…

scroll to top