เชียงราย – เชียงใหม่ฝุ่นปกคลุมเมืองเหนือเกินมาตรฐานใน 13 พื้นที่

เชียงราย – เชียงใหม่ฝุ่นปกคลุมเมืองเหนือเกินมาตรฐานใน 13 พื้นที่

วันนี้ (30 มี.ค.2564) เว็บไซต์ air4thai ของกรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือ พบคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 พบค่าระหว่าง 25 – 247 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐาน 13 พื้นที่ โดยเฉพาะเชียงใหม่และเชียงราย เกินมาตรฐานทุกสถานีวัด

ส่วนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างระหว่างวันที่ 31 มี.ค. – 2 เม.ย. 2564 มีแนวโน้มที่สถานการณ์สูงขึ้นในบางพื้นที่ เนื่องจากความเร็วลม เพดานการลอยตัวอากาศ และพลังงานในการยกตัวมีแนวโน้มที่ลดลง

scroll to top