รปภ.ขั้นสูง วันชี้ขาดคดีบ้านพักนายกฯ

รปภ.ขั้นสูง วันชี้ขาดคดีบ้านพักนายกฯ

ศาลรัฐธรรมนูญยกระดับรักษาความปลอดภัยขั้นสูง วันชี้ขาดคำร้องบ้านพักทหาร “พล.อ.ประยุทธ์” 2 ธ.ค.นี้ โดยประกาศพื้นที่กำหนดทำการศาลและพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยทั่วทั้งอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

วันนี้ (1 ธ.ค.2563) ศาลรัฐธรรมนูญออกประกาศแจ้งว่า ในวันที่ 2 ธ.ค.นี้ เวลา 15.00 น. ที่ศาลจะอ่านคำวินิจฉัยคำร้องของประธานสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อาศัยอยู่ในบ้านพักทหาร ขัดต่อรัฐธรรมนูญปี 2560 และเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่นั้น

ศาลมีคำสั่งกำหนดให้บุคคลเฉพาะผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง ผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น อยู่ในห้องพิจารณาคดีในช่วงการอ่านคำวินิจฉัยของศาล และให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดให้มีช่องทางการฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลเพื่อความสะดวกแก่ประชาชนและสื่อมวลชน โดยศาลมีถ่ายทอดผ่านช่องสัญญาณยูทูป https://www.youtube.com/channel/UC1V68XwFdV88jDKGGWBPFqQ

ศาลชี้แจงว่า ด้วยเพราะหน่วยงานด้านความมั่นคง แจ้งต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญว่าจะมีสถานการณ์ที่มีสิ่งบอกเหตุหรือข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าจะมีเหตุความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น จึงออกประกาศอาศัยอำนาจตาม พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลปี 2561 ลงนามโดยนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องอาณาบริเวณหรือพื้นที่กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลใช้เป็นที่ปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัยและสงบเรียบร้อบปี 2563

ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเรียบร้อยในบริเวณทำการศาลและเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และเพื่อให้การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และในประกาศศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดอาณาบริเวณ หรือพื้นที่ที่กำหนดให้ศาลและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน คือบริเวณพื้นที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด ส่วนพื้นที่รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย คือทั่วทั้งอาคารบริเวณอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หรืออาคารเอ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ยืนยันเคารพการตัดสินคดีบ้านพัก 2 ธ.ค.นี้

ตร.ถกแผนรับมือม็อบ 2 ธ.ค. ศาล รธน.ชี้ชะตา “พล.อ.ประยุทธ์”

กลุ่มราษฎรนัดชุมนุม 2 ธ.ค. ตัดสินคดีบ้านพักนายกฯ 

เทียบระเบียบทหาร! บ้านพัก “ประยุทธ์” ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่

ลุ้น! วินิจฉัยคุณสมบัติ รมต. “ประยุทธ์” ปมบ้านพักทหาร 2 ธ.ค.นี้

scroll to top