พายุทำทางหลวงขาด 7 สาย ส่วนทางหลวงชนบทชำรุด 1 ผ่านได้

พายุทำทางหลวงขาด 7 สาย ส่วนทางหลวงชนบทชำรุด 1 ผ่านได้

กรมทางหลวงรายงานสภาพทางหลวง หลังพายุถล่มน้ำป่าพัดทางขาด 7 สาย 11 แห่ง ทั่วประเทศ ผ่านไม่ได้ 5 แห่ง เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซม ขณะที่ถนนของกรมทางหลวงชนบทชำรุด 1 แห่ง ที่ จ.เลย แต่สัญจรไปมาได้

วันนี้ (3 ส.ค.2563) กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วม ระบุว่า เหตุการณ์อุทกภัยจากพายุซินลากู สถานการณ์น้ำท่วม เวลา 14.00 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม 7 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงราย, จ.เชียงใหม่, จ.น่าน, จ.อุตรดิตถ์, จ.เลย, จ.ลำปาง และจ.มหาสารคาม จำนวน 7 สาย ทาง 11 แห่ง ทางหลวงที่การจราจรผ่านไม่ได้ 5 แห่ง มีรายละเอียด ดังนี้

1.จ.เชียงราย จำนวน 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน ดอยนางแก้ว – แม่สรวย น้ำล้นทางเบี่ยงโครงการก่อสร้าง ช่วงกม.ที่ 58 และ 61 แนะนำใช้เส้นทางเลี่ยง
– เส้นทางที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 11 (เชียงใหม่) เข้าทางหลวงหมายเลข 1 (ลำพูน – ลำปาง) เข้า พะเยา – เชียงราย
– เส้นทางที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1001 (เชียงใหม่) เข้าทางหลวงหมายเลข 1150 (พร้าว) เข้าทางหลวงหมายเลข 118 (เวียงป่าเป้า) เข้าเชียงราย
– เส้นทางที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 107 (เชียงใหม่) เข้าทางหลวงหมายเลข 109 (ฝาง) เข้าทางหลวงหมายเลข 118 (แม่สรวย) เข้าสู่เชียงราย

2.จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง

ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน เชียงใหม่-ดอยนางแก้ว น้ำป่าไหลหลากทำให้ถนนทางเบี่ยงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสะพานขาด ช่วงกม.ที่ 32+260, 32+940 และ 39 คาดว่าจะเปิดการจราจรได้วันที่ 5 ส.ค.2563 แนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยง ดังนี้

– เส้นทางที่ 1 จาก จ.เชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 11 เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 (ลำพูน-ลำปาง) เข้าสู่พะเยา-เชียงราย
– เส้นทางที่ 2 จาก จ.เชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 1001 เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1150 (พร้าว) เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 118 (เวียงป่าเป้า) เข้าสู่เชียงราย
– เส้นทางที่ 3 จาก จ.เชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 109 (ฝาง) เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 118 (แม่สรวย) เข้าสู่เชียงราย

3.จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 1 แห่ง

ทางหลวงหมายเลข 1176 ตอน ท่าโพธิ์ – บ้านสวน น้ำกัดเซาะคอสะพาน ช่วงกม.ที่ 3 บริเวณสะพานห้วยทรายขาว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำทางเลี่ยง พร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่

4.จ.เลย จำนวน 1 แห่ง

ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอน ธาตุจอมศรี – ชมเจริญ น้ำป่าไหลหลากทำให้พื้นที่โครงการก่อสร้างทางทำให้ทางเบี่ยงบริเวณก่อสร้างขาด ช่วง กม.ที่ 0 ใช้เส้นทางเลี่ยงจากอ.ปากชม ทางหลวงหมายเลข 2108 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบท ลย.4009 ประมาณ 1.4 กิโลเมตร และเลี้ยวขวาไป 1.8 กิโลเมตรเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 201 เพื่อไปยังจ.เลย คาด่าจะเปิดการจราจรได้วันที่ 3 ส.ค.2563

5.จ.มหาสารคาม จำนวน 1 แห่ง

ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอนโสกขุ่น-โกสุมพิสัย น้ำกัดเซาะทางเบี่ยงงานก่อสร้างสะพานขาด ช่วง กม.ที่ 4 แนะนำใช้เส้นทางเลี่ยง ทางหลวงหมายเลข2322 จาก อ.กุดรัง เลี้ยวขวาที่ กม. 4+825 ผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกุดรัง ระยะทาง 250 เมตร แล้วเลี้ยวซ้าย

จากนั้นตรงไปผ่านโรงเรียนบ้านกุดรัง ระยะทาง 700 เมตร จนถึงวัดกลางกุดรัง แล้วเลี้ยวซ้าย ตรงไปอีกประมาณ 250 เมตร แล้วเลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2322 กม.4 ไปอ.โกสุมพิสัย คาดว่าจะเปิดการจราจรได้วันที่ 3 สิงหาคม 2563

กรมทางหลวงได้สั่งการให้ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง ทั่วประเทศ เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีพื้นที่ใดประสบปัญหา เจ้าหน้าที่จะเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทันที

นอกจากนี้กรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานว่า ขณะนี้มีถนน ทช. ประสบอุทกภัย 1 จังหวัด คือ จ.เลย ซึ่งได้รับผลกระทบ 1 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้) ดังนี้
ถนนทางหลวงชนบทสาย ลย.3011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 – บ้านสงเปลือย อ.เชียงคาน จ.เลย (ช่วง กม.ที่ 11+100 – 11+150) ขณะนี้หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตั้งป้ายเตือน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย ได้ดำเนินการนำเครื่องจักร พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการจัดการเส้นทางถนนทางหลวงชนบทสาย ชร.4029 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1155 – บ้านผาตั้ง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย (ดินสไลด์ กม. ที่. 9+900, กม.ที่ 11+350, กม. ที่ 12+200 และไหล่ทางถูกน้ำกัดเซาะ กม. ที่. 12+600) โดย ขทช.เชียงราย ได้เข้าดำเนินการในพื้นที่เพื่อคืนผิวจราจร

ปัจจุบันสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2563 ที่ผ่านมา รวมทั้งได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายอำนวยความปลอดภัยเพิ่มเติมบริเวณที่เกิดเหตุ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ตลอดจนได้เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์ดินสไลด์ในสายทางอย่างใกล้ชิด

ซึ่งสายทางที่มีความเสี่ยงต่อดินสไลด์ในพื้นที่จ.เชียงราย มีดังนี้
– ถนนทางหลวงชนบทสาย ชร. 4029 แยก ทล. 1155-บ้านผาตั้ง อ.เวียงแก่น
– ถนนทางหลวงชนบทสาย ชร. 3037 แยก ทล. 118-บ้านใหม่หมอกจ๋าม อ.แม่สรวย
– ถนนทางหลวงชนบทสาย ชร. 5047 แยก ทช. ชร .3037-เกษตรที่สูงวาวี อ.แม่สรวย
– ถนนทางหลวงชนบทสาย ชร. 4052 แยก ทล. 1234-บ้านหัวแม่คำ อ.แม่ฟ้าหลวง
– ถนนทางหลวงชนบทสาย ชร. 5032 แยก ทช. ชร.4052-บ้านแม่หม้อ อ.แม่ฟ้าหลวง

อย่างไรก็ตาม สำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ พร้อมให้ความช่วยเหลือ และจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป ขอให้ประชาชนโปรดสังเกตป้ายจราจรเตือนระดับน้ำหรือป้ายหลีกเลี่ยงเส้นทาง โดยสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

Published at Mon, 03 Aug 2020 16:50:00 +0000

scroll to top