ป.ป.ช.สรุป โซลาร์เซลล์แก้ภัยแล้งแม่ฮ่องสอน ล้มเหลว ผลาญงบฯ 45 ล้าน

ป.ป.ช.สรุป โซลาร์เซลล์แก้ภัยแล้งแม่ฮ่องสอน ล้มเหลว ผลาญงบฯ 45 ล้าน

17 ก.พ. 2564 19:47 น.

ผอ. ป.ป.ช.แม่ฮ่องสอน แถลงระบุโครงการโซลาร์เซลล์แก้ปัญหาภัยแล้ง เสียหาย 12 แห่ง พบใช้งานไม่ได้ตั้งแต่แรก 10 แห่ง และสุดท้ายใช้งานไม่ได้เลย ถูกปล่อยทิ้งร้าง ไม่คุ้มค่างบประมาณ 45 ล้านบาท

เวลา 14.30 น. วันที่ 17 ก.พ. พ.ต.ท.ดร.ศิระปรุฬห์ ปวเรศจิรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ป.ป.ช.) แถลงความคืบหน้าในการติดตาม ตรวจสอบเชิงรุกโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนการจัดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานโซลาร์เซลล์ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง พร้อมระบบกรองน้ำในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

ข่าวแนะนำ

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบการติดตั้งพลังงานโซลาร์เซลล์ในการสูบน้ำช่วยวิกฤติภัยแล้งช่วยเกษตรกรในพื้นที่ จ.ตาก 8 แห่ง พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 12 แห่ง รวมงบประมาณในการก่อสร้าง 45,796,000 บาท แยกเป็นในพื้นที่ ต.แม่สวด อ.สบเมย 1 แห่ง ต.แม่เหาะ 8 แห่ง อ.แม่สะเรียง และ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง 3 แห่ง พบว่าใช้งานไม่ได้เลยตั้งแต่เริ่มต้นจำนวน 10 แห่ง และสามารถใช้งานตั้งแต่แรกได้เพียง 2 แห่ง และต่อมาไม่นานไม่สามารถใช้งานได้เลยทั้งหมด ซึ่งพบปัญหามีการปล่อยทิ้งรกร้าง ระบบใช้งานไม่ได้ ขาดผู้ดูแล บางแห่งอยู่ห่างไกลแหล่งน้ำ 1 กม. ไม่สามารถดันน้ำขึ้นได้ บางแห่งไม่มีการศึกษาพื้นที่ดีพอ วางเครื่องปั๊มน้ำในที่ไม่เหมาะสม ถูกน้ำหลากท่วม เกิดระบบไฟช็อตพังเสียหาย ทั้งที่แต่ละแห่งใช้งบประมาณก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานโซลาร์เซลล์กว่า 2 ล้านบาท

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต่อไปอีกว่า ขณะนี้กำลังตรวจสอบว่ามีการตรวจรับงานกันอย่างไร ตรวจเสร็จตามสัญญากี่วัน เพราะมีการระบุว่าหลังสิ้นสุดสัญญาประกัน กี่ปี ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องส่งมอบโครงการให้แก่หน่วยงานอื่นที่มีงบประมาณในการดูแลบำรุงรักษาได้

“กำลังตรวจสอบว่า หน่วยงานใดได้รับช่วงต่ออย่างไร มีการฝึกอบรมการใช้ระบบให้กับเจ้าหน้าที่และชุมชนตามที่ระบุใว้ในสัญญาหรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบการเปรียบเทียบราคากลางของค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเสนอไปยังผู้บังคับบัญชา พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป”

สำหรับโครงการสูบน้ำพลังานโซลาร์เซลล์ เป็นโครงการที่กระทรวงพลังงานต้องการสูบน้ำเพื่อแก้ไขวิกฤติภัยแล้งให้แก่เกษตรกร แต่จากการตรวจสอบโครงการ พบว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าว จนถูกมองว่าคุ้มค่า ได้ประโยชน์กับประชาชนตามงบประมาณที่จัดสรรลงไปหรือไม่.

อ่านเพิ่มเติม…

scroll to top