จีนพบไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในสุกรติดสู่คนได้

จีนพบไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในสุกรติดสู่คนได้

นักวิจัยในจีนค้นพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในสุกร ที่อาจพัฒนาไปเป็นโรคระบาดใหญ่ในคนได้ โดยไวรัสดังกล่าว มีวิวัฒนาการมาจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่เกิดการระบาดขึ้นเมื่อปี 2009

วันนี้ (30 มิ.ย.2563) คณะนักวิทยาศาสตร์จีน ระบุว่า ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์จีโฟร์ อีเอ เอชวันเอ็นวัน (G4 EA H1N1) ที่มีต้นตอมาจากสุกร สามารถแพร่เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้ และจากการตรวจเลือดของกลุ่มผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมฟาร์มสุกร พบว่า คนงานร้อยละ 10.4 ติดเชื้อดังกล่าวไปแล้ว ขณะที่คนทั่วไปได้รับเชื้อนี้แล้วประมาณร้อยละ 4.4 แต่ขณะนี้ไวรัสจีโฟร์ยังไม่สามารถแพร่จากคนสู่คนได้

ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า ไวรัสดังกล่าวมีคุณลักษณะสำคัญหลายประการที่เอื้อต่อการกลายพันธุ์ให้แพร่กระจายจากคนสู่คนได้ โดยการทดลองพบว่า ไวรัสนี้สามารถแบ่งตัวในเซลล์ของมนุษย์ และยังทำให้สัตว์ทดลองอย่างตัวเฟอเรตมีอาการป่วยร้ายแรงกว่าไวรัสชนิดอื่นๆ

นอกจากนี้ การทดลองยังพบว่า ภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่มนุษย์มีอยู่ในร่างกายไม่สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์จีโฟร์นี้ได้ ทำให้นักวิทยาศาสตร์จะต้องเฝ้าระวังการกลายพันธุ์อย่างใกล้ชิด แม้ว่าขณะนี้ยังไม่พบการระบาดจากคนสู่คนก็ตาม

Published at Tue, 30 Jun 2020 12:49:00 +0000

scroll to top