กีฬาภูมิปัญญาของไทย – กีฬาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

กีฬาไทยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะและวิถีชีวิตของคนไทย แต่จะมีอะไรบ้าง วันนี้มาทำความรู้จักกัน

ในอดีตกาล ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัย ประเทศไทยเราล้วนแล้วแต่มีการละเล่นพื้นบ้าน เช่นประเทศอินเดีย ก็มี คริกเกต เป็นที่นิยมเหมือนกับบทความ เปิดความนิยมของกีฬาคริกเก็ต ในประเทศอินเดีย ที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้ ส่วนเกมกีฬาการแข่งขันต่างๆที่เหล่าบรรพชนไทยได้ค้นคิดและถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางอย่างก็เป็นตำนานและความทรงจำให้คนไทยได้เป็นอย่างดี แต่บางอย่างก็ได้รับการพัฒนาสืบสานต่อมาในยุคปัจจุบัน ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้น วันนี้เราจะมาเรียบเรียงและแนะนำให้ได้รู้จักกัน

ทำความรู้จักกับกีฬาไทย

กีฬาภูมิปัญญาของไทย กีฬาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยกีฬาไทยจัดเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยแขนงหนึ่งที่มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ บางกีฬาก็มีความงดงามและทรงคุณค่า บ้างก็สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนไทยที่มีมาแต่ช้านาน โดยส่วนใหญ่มักมีจุดเริ่มต้นจากการละเล่นของชาวบ้านในสมัยโบราณหลังจากการทำมาหากินทั้งวัน เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียดหลังจากการทำงาน อีกทั้งยังได้พบปะสังสรรค์พวกพ้องอีกด้วย
และแน่นอนว่ากีฬาไทย เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็น “กีฬา” ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งดีทั้งนั้น เพราะนอกจากจะช่วยให้ร่างกายได้มีการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่ายกายแล้ว ยังช่วยให้ผู้เล่นได้ฝึกฝนทักษะสมาธิ ความมีไหวพริบและรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ยิ่งถ้ากีฬาชนิดไหนจะต้องเล่นเป็นทีม อีกหนึ่งประโยชน์ของกีฬาก็คือ การทำให้เหล่าผู้เล่นมีความสามัคคีในหมู่คณะและรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนเป็นคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักที่จะรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยได้
และสำหรับเมืองไทยก็มีหลายจังหวะที่พยายามผลักดันให้จังหวะตัวเองเป็นเมืองแห่งกีฬา โดยเฉพาะบุรีรัมย์ หรือ เชียงราย ซึ่งช่วงนี้หากใครได้แวะไปไปชมกีฬาที่เชียงราย ก็อย่าพลาดงานใหญ่ เพราะ จังหวัดเชียงรายจัดงาน“ Back to Origin Tea & Coffee Festival” โดยเปิดให้เข้าชมได้ฟรีด้วย

แนะนำ 3 กีฬาไทยที่เป็นที่นิยม

กีฬาประจำชาติไทยที่จะหยิบยกขึ้นมาแนะนำในวันนี้ ล้วนแล้วแต่ได้รับการสืบทอดมาด้วยหมายที่จะมุ่งนำออกเผยแพร่สู่สายตาชาวโลก เพราะถือเป็นกีฬาที่มีท่วงท่าอันเป็นศิลปะ สื่อถึงสัญลักษณ์แห่งวัฒนธรรม และอารยธรรมของชาติโดยแท้ ดังนี้

มวยไทย

มวยไทย ถือเป็นกีฬาที่ผสมผสานศาสตร์และศิลป์เข้ากันได้อย่างลงตัวและสวยงาม โดยเป็นศิลปะเชิงการต่อสู่ป้องกันตัวด้วยอาวุธธรรมชาติ เช่น หมัด เข่า ศอก เท้า เป็นต้น ทั้งในระยะไกลหรือประชิดตัว และด้วยท่วงท่าการออกลวดลายแม่ไม้มวยไทยอันเป็นเอกลักษณ์ จึงได้รับการสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น และได้รับการพัฒนาจนกลายมาเป็นหนึ่งกีฬาประจำชาติไทยที่ทั่วโลกต่างก็รู้จักกันเป็นอย่างดี

แข่งเรือยาว

การแข่งเรือ ถือเป็นประเพณีหน้าน้ำของคนไทยแต่เก่าก่อน ก่อนที่จะมาเป็นหนึ่งในกีฬาที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยได้เป็นอย่างดีดี โดยเป็นการละเล่นในยามน้ำหลากที่สืบทอดมาแต่โบราณ และมักมีการแข่งเรือควบคู่ไปกับการทำบุญ ปิดทอง ไหว้พระและงานกฐิน ช่วยสร้างบรรยากาศให้งานบุญครึกครื้นขึ้น

เซปักตะกร้อ

ตะกร้อ ถือกีฬาชนิดหนึ่ง ที่ใช้ท่วงท่าและความแม่นยำ ผนวกกับขา เท้า เข่า ลําตัว และศีรษะของผู้เล่นเองในการรับส่งลูกตะกร้อส่งข้ามตาข่ายโต้กันไปมา ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม

scroll to top