กาง 4 มาตรการโควิด รับ 3,500 ผ่าน “เราชนะ” คาดลงทะเบียนคนละครึ่ง 20 ม.ค.

กาง 4 มาตรการโควิด รับ 3,500 ผ่าน “เราชนะ” คาดลงทะเบียนคนละครึ่ง 20 ม.ค.

รมว.คลัง แจงรายละเอียดคนละครึ่งเฟส 3 คาดเปิดลงทะเบียน 1 ล้านสิทธิ์ 20 ม.ค.นี้ ส่วนเงินเยียวยา 3,500 บาท 2 เดือน ได้ใช้อย่างเร็วสิ้นเดือน ม.ค.

วันที่ 12 ม.ค. 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับเรื่องมาตรการเยียวยาโควิด-19 ระลอกใหม่ การกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ และการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการและประชาชน รวมถึงการลดค่าใช้จ่าย มีทั้งสิ้น 4 เรื่อง

ข่าวแนะนำ

1. โครงการคนละครึ่ง

จะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ 1 ล้านสิทธิ์ ปลายเดือน ม.ค. 2564 ซึ่งกระทรวงการคลังได้เตรียมการมาตลอด จากเฟสที่ 1 เหลือประมาณ 5 แสนสิทธิ์ ส่วนเฟส 2 คงเหลือประมาณ 5 แสนสิทธิ์เช่นกัน โดยมาจากผู้สมัครไม่ผ่านในเรื่องคุณสมบัติ และไม่ได้ใช้สิทธิ์ใน 14 วัน จนโดนตัดสิทธิ์ รวมแล้วประมาณ 1 ล้านสิทธิ์ และจะนำเข้า ครม. ในวันที่ 19 ม.ค. 2564

ส่วนเรื่องการลงทะเบียนกำหนดไว้คร่าวๆ เมื่อ ครม.เห็นชอบในวันที่ 19 ม.ค. 2564 จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 20 ม.ค. 2564 โดยมีผู้ลงทะเบียนสำเร็จจะสามารถใช้จ่ายได้ในวันที่ 25 ม.ค. 2564

2. มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (มาตรการเยียวยา)

จากการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ข้อสรุปและหารือใน ครม. พิจารณาวงเงินที่เหมาะสมคือ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งเรื่องนี้จะนำเสนอในวันที่ 19 ม.ค. เช่นกัน โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้เงินได้ภายในสิ้นเดือน ม.ค. เป็นอย่างเร็ว หรือต้นเดือน ก.พ. เป็นอย่างช้า และจะแจ้งกำหนดวันที่ชัดเจนอีกครั้ง จะครอบคลุมทุกกลุ่ม แต่จะต้องลงทะเบียนผ่าน “โครงการเราชนะ”

3. การเสริมสภาพคล่อง การพักชำระหนี้

มาตรการทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 7 แห่ง ที่อยู่ภายใต้กำกับกระทรวงการคลัง โดยกระทรวงการคลังได้รับการขออนุมัติจาก ครม. ขยายเวลา 3 โครงการ คือ

  • สินเชื่อเสริมพลังฐานราก (ธนาคารออมสิน) มีวงเงินคงเหลือ 7,500 ล้านบาท เป็นการสนับสนุนสินเชื่อให้ผู้มีรายได้ประจำ อาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงคนในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หรือภัยธรรมชาติ หรือภัยทางเศรษฐกิจ วงเงิน 50,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 3 ปี โดย ครม.ให้ขยายเวลาออกไปถึง 30 มิ.ย. 2564
  • สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีวงเงินคงเหลือ 11,400 ล้านบาท เป็นวงเงินของธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นการสนับสนุนสินเชื่อให้ประชาชนที่มีอาชีพอิสระ ไม่มีรายได้ประจำ หรือเกษตรกรรายย่อย คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.1 ต่อเดือน ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน ซึ่ง ครม.ขยายขอรับสินเชื่อได้ถึง 30 มิ.ย. 2564
  • สินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต วงเงินคงเหลือประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สนับสนุนสินเชื่อให้ผู้ประกอบการส่งออกและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงผู้นำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อพัฒนาในธุรกิจของตัวเอง อัตรดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ในปีที่ 1 และ 2 อัตราไพรม์เรต ลบร้อยละ 2 ต่อปี ปีที่ 3-5 และคิดอัตราไพรม์เรตในปีที่ 6-7 อยู่ที่ร้อยละ 6 ต่อปี โดย ครม.ขยายเวลาถึง 30 มิ.ย. 2564 เช่นกัน

4. มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์

กระทรวงการคลังหารือกับกระทรวงมหาดไทยว่า โควิด-19 มีผู้ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า โดยจะลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% ชำระเพียง 10% ส่วนยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ ลดเหลือ 0.01% จะนำเสนอ ครม. ภายใน 2 สัปดาห์นี้.

อ่านเพิ่มเติม…

scroll to top